PDA

View Full Version : Toàn Quốc ROM FPT chạy Android FPT F8, FPT F9, FPT F10admin
07-28-2013, 12:28 PM
Dưới đây là các bản ROM dành cho các máy điện thoại FPT chạy hệ điều hành Android hiện đang có bán trên thị trường: FPT F8 (new), F9, F10, HD và HD II.

Tương ứng với một dòng máy, có link tải về bản ROM (SW) khi xuất xưởng và các hướng dẫn cùng công cụ cần thiết để flash ROM cho máy của bạn.

1. FPT F8


http://4.bp.blogspot.com/-dIC5hQaQyo8/UUa4oBaipTI/AAAAAAAAG8I/HZjE2ZqhxG8/s400/FPT-F8.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-dIC5hQaQyo8/UUa4oBaipTI/AAAAAAAAG8I/HZjE2ZqhxG8/s1600/FPT-F8.jpg)ROM:
[AP] tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/F8/591365_8376_V000029.zip)
tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/F8/591365_8376_WCDMA_V000003.zip)
Công cụ:
[1] Drivers: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F8/Driver.zip)
[2] Tools: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F8/Fastboot.rar)
Hướng dẫn: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F8/Huong_dan.zip)

2. FPT F9
http://3.bp.blogspot.com/-kAhbhiaMSlE/UUa4plCGmaI/AAAAAAAAG8U/shF4_PQHuVs/s400/fpt_f9.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-kAhbhiaMSlE/UUa4plCGmaI/AAAAAAAAG8U/shF4_PQHuVs/s1600/fpt_f9.jpg)

ROM: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/F9/FPT_V926E_V07_20121227.zip)
Công cụ:
[1] Drivers: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F9/Driver.rar)
[2] Tools: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F9/SP_Flash_Tool_v3.1216.02.rar)
Hướng dẫn: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F9/Huong_dan.zip)

3. FPT F10


http://2.bp.blogspot.com/-DCTzjsVO4yU/UUa4rWtba1I/AAAAAAAAG8c/FNGHI1gGCpI/s400/fpt_f10.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-DCTzjsVO4yU/UUa4rWtba1I/AAAAAAAAG8c/FNGHI1gGCpI/s1600/fpt_f10.jpg)

ROM: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/F10/FPT_F10_01_09.zip)
Công cụ:
[1] Drivers: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F10/Driver.rar)
[2] Tools: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F10/Flash_tool.rar)
Hướng dẫn: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/F10/Huong_dan.zip)

4. FPT HD


http://1.bp.blogspot.com/-KmNww9EHfVk/UUa40RkrpuI/AAAAAAAAG8s/NLuODhQP9XQ/s400/FPT_HD_p2.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-KmNww9EHfVk/UUa40RkrpuI/AAAAAAAAG8s/NLuODhQP9XQ/s1600/FPT_HD_p2.jpg)
ROM:
[AP] tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/HD/592518_8550_V000230.zip)
tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/HD/592518_8550_WCDMA_V0001.zip)
Công cụ:
[1] Drivers: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD/Driver.rar)
[2] Tools: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD/5925_tool.rar)
Hướng dẫn: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD/Huong_dan.zip)

[B]5. FPT HD IIhttp://1.bp.blogspot.com/-SDXTnvolX1o/UUa48NEgtQI/AAAAAAAAG80/UVY8fkM-zkY/s400/FPT_HD2.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-SDXTnvolX1o/UUa48NEgtQI/AAAAAAAAG80/UVY8fkM-zkY/s1600/FPT_HD2.jpg)
ROM: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/SW/HD2/KAAW960_VIC_vi_en_0.95.C14.zip)
Công cụ:
[1] Drivers: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD2/Driver.rar)
[2] Tools: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD2/SP_Flash_Tool_v3.1224.01.rar)
Hướng dẫn: tải về (http://210.245.80.44:2013/android/ROM/Tools/HD2/Huong_dan.zip)

[B]Chú ý: phải rất cẩn thận trong các thao tác flash ROM. Chỉ một sơ xuất khi làm không đúng cũng có thể làm cho máy của bạn không hoạt động được. Chỉ nên thực hiện khi biết chính xác mình đang làm những gì.

Sưu Tầm